Monday, March 26, 2012

มิโซะซุป(Miso soup)

credit  Le Canne bloggang.com
มิโซะซุป
วัตถุดิบ
1. เต้าหู้ขาวแบบนิ่ม
2. เต้าเจี้ยวบดสำเร็จรูป
3. สาหร่าย
4. แครอทหั่นบาง
วิธีทำ
1. ตั้งน้ำจนเดือด  แล้วจึงใส่เต้าหู้ลงไป  
2. รอจนเต้าหู้ลอยขึ้นมาอีกครั้ง  จึงใส่เต้าเจี้ยวบด  คนจนเต้าเจี้ยวบดละลาย
3. ใส่แครอทหั่นบาง  แล้วตามด้วยสาหร่าย   รอจนน้ำเดือดอีกครั้งจึงยกลง
                                      

No comments:

Post a Comment